AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l'Entitat propietària del lloc web situat en l'adreça d'Internet https://www.cgtbalears.org

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: CONFEDERACIO GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS - (CGT-IB) CIF: G57025850

Domicili: CAMÍ SON RAPINYA, Nº 46, 2º 07013 PALMA, BALEARES

Adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 971791447

Activitat: CONFEDERACIÒ SINDICAL

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per https://www.cgtbalears.org, s'hauran d'acceptar les següents condicions de servei i ús de la pàgina web:

 1. A) L'usuari assumeix les presents condicions generals de servei.
 2. B) Si l'usuari i/o client no accepten les presents condicions, no poden fer ús d'aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix CONFEDERACIO GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS - (CGT-IB).

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

 1. a) Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i utilització de la pàgina web https://www.cgtbalears.org La utilització d'aquesta Web li atribueix la condició d'usuari des de l'accés i inici de la navegació per aquesta. Des del moment d'accés a qualsevol dels seus continguts l'usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L'usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l'entitat en la web a la qual accedeix.
 2. b) A través de la pàgina web, https://www.cgtbalears.org facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversa informació i serveis.

c)L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que es disposa en les presents Condicions Generals

 1. d) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l'accés a la informació de la pàgina web, no s'exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.No obstant això, CONFEDERACIO GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS - (CGT-IB) condiciona la utilització d'alguns dels Serveis, oferts en la Web, al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l'Usuari. El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, el regulin.
 2. e) L'usuari s'obliga a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web https://www. cgtbalears.org.
 3. f) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 4. g) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.
 5. h) L'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la Web.
 6. i) L'usuari s'obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.
 7. j) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de la web.

No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través de la Web per a remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

 1. k) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'entitat, els seus proveïdors o tercers.
 2. l) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l'ús de qualsevol contingut del qual no sigui titular l'usuari.
 3. m) L'usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de 'spam' en l'ús o a conseqüència de l'ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o uns altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través de la Web.
 4. n) L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L'entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D'igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l'entitat, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L'entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de l'entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de l'entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l'entitat l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L'usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l'entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d'aquesta.

NOTIFICACIONS

A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l'entitat i l'Usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Les comunicacions de l'entitat a

l'Usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest últim en registrar-se en la pàgina web https://www.cgtbalears.org L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Denominació social: CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS

Domicili: Camí de Son Rapinya, 46 2on pis, 07013 PALMA

Correu: Electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 971791447

Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:www.protecmir.com / Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Quin tipus de dades tractem personals?

Per a navegar a la web no és necessari que l’usuari reveli les seves dades personals.

No obstant, per a sol·licitar una consulta o un missatge, serà necessari introduir les dades identificatives sol·licitades. També serà necessària l’acceptació de la Política de Privacitat, de la Política de Cookies i de les Condicions d’ús de la web. Per això, es recomana a l'usuari que, amb caràcter previ, llegeixi detingudament els textos legals referits.

En cas de no proporcionar les dades personals sol·licitades i no acceptar els textos legals, no es podrà executar la petició de l’usuari.

També recopilem, a través de correu electrònic i de documents físics, dades identificatives i bancaris d’afiliats, clients, proveïdors, prestadors de serveis, candidats a processos de selecció i contactes, necessaris per poder executar el contracte o les seves peticions.

Es recapten dades mitjançant les cookies o dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades sobre navegació i ús que utilitzem la nostra web. Així mateix, accedim a la informació disponible dels usuaris que segueixen els nostres continguts i perfils en xarxes socials.

En aquest sentit, hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives per mantenir la seguretat de les seves dades, per tal d’evitar, sempre que sigui possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

L’usuari autoritza i dona el seu consentiment a la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS perquè tracti les seves dades personals en els següents casos: 

 1. Facilitar-li la informació sol·licitada per l’usuari mitjançant el formulari de contacte.
 2. Resoldre qualsevol qüestió o dubte de l’usuari sobre els serveis de la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS.
 3. En el cas de què ens remeti el seu cv, tractarem les seves dades amb l’abast de valorar i gestionar la seva sol·licitud d’ocupació i en el seu cas, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació personal, amb la finalitsat d’oferir-li el lloc de feina que s’ajusti al seu perfil.
 4. Per a l’execució de les obligacions contractuals.
 5. Per a gestionar l'afiliació en algun dels sindicats que formen part de la confederació.
 6. Per el compliment d’unes obligacions legals i requeriments realitzats pels organismes públics.

En cas d’haver atorgat seu consentiment per a l'enviament de butlletins i comunicacions comercials i promocionals, la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS podrà enviar-li publicitat relacionada amb els seus serveis per carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, i l’empar del que està establert a la normativa aplicable sobre la protecció de dades i els serveis de la societat de la informació.

No adoptem decisions automatitzades en relació amb les dades personals proporcionades.

 

¿Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades?

La legitimació per part de la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat per el cas concret.

Per la seva part, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents està legitimada per la pròpia execució del contracte.

L’ús de les dades recaptades amb la finalitat d’oferta prospectiva de productes i/o serveis als usuaris, està basat en el consentiment prestat per l’interessat.

 El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb una o diverses finalitats específiques, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD).

Resulta d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte d'adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l'oferta sol·licitada i gestionar l'enviament d'informació comercial.

 

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per dur a terme les finalitats del tractament per les que han estat proporcionades i com a màxim el temps que la llei aplicable preveu als efectes, sempre que l'usuari o l´interessat no hagi revocat el seu consentiment.

En qualsevol cas, quan l’ús de les dades proporcionades no sigui necessari o s’hagi revocat el consentiment, les dades seran bloquejades, quedant a disposició de les autoritats competents durant els efectes d’atendre les possibles responsabilitats legals. Transcorregut aquest termini, es procedirà a l'eliminació de les dades.

En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no se cediran a altres persones alienes a la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL, llevat d'aquelles comunicacions de dades que siguin necessàries per obligació legal o per a la prestació de servei o petició sol·licitada.

No obstant això l'informem queque les seves dades poden ser cedits, per a gestionar  la seva sol·licitud d'afiliació, en algun dels següents sindicats que formen part de la confederació: 

-SINDICAT DE TRANSPORTS I COMUNICACIONS DE LA CGT ILLES BALEARS Cif.: G57789372

-SABEI-CGT SINDICAT AUTONOM DE BANCA I ESTALVI DE LES ILLES Cif. G07524218

-SINDICAT D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE MALLORCA DE LA  CGT-IB Cif. G16663544

-SINDICATO DE OFICIOS VARIOS (SOV) DE MENORCA DE CGT ILLES BALEARS Cif. G57793986

Aquests Sindicats poden tenir accés a les seves dades personals, si vostè sol·licita afiliar-se a algun d'aquests sindicats a través d'aquesta pàgina web.

Sense perjudici de l'anterior, la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL utilitza el servei de tercers que podrien tenir accés a les seves dades només en la seva condició de encarregat de tractament, i als únics fins de prestar el servei sol·licitat per la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL. En aquest sentit, només accediran a les seves dades sota les instruccions de la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL i d'acord a les condicions contractuals imposades per la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL sempre dirigides a protegir les seves dades personals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol interessat pot exercir els seus drets d'accés, amb la finalitat que la CONFEDERACÓ GENERAL DEL TREBALL li confirmi si està tractant les seves dades personals; de rectificació de les dades inexactes que li concerneixin; de supressió, quan ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o de retirada del consentiment, entre d'altres supòsits. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius d'interès públic, per al compliment d'una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions.

Així mateix, l'interessat té dret a la limitació del tractament en certs casos com, per exemple, quan l'interessat impugni l'exactitud de les seves dades; a la portabilitat de les dades personals quan el tractament estigui basat en el consentiment, en un contracte o s'efectuï per mitjans automatitzats; d'oposició i a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades. 

L'interessat podrà revocar el seu consentiment prestat per al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades i exercitar els seus drets davant la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS, a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o a l'adreça Camí de Son Rapinya, 46 2on pis, 07013 PALMA, mitjançant comunicació signada pel mateix i adjuntant còpia del seu document d'identitat.

L'interessat podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, o autoritat competent, si entén que la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS no ha atès degudament els seus drets o està vulnerant els seus drets de protecció de dades.

 Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

Com pots donar-te de baixa en les nostres comunicacions comercials i de la nostra newsletter?

L'usuari o interessat podrà revocar el consentiment prestat i donar-se de baixa, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic amb el text "NO PUBLICITAT" o "NO NEWSLETTER" a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Acceptació i Consentiment 

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.