VOS CONVIDAM A PARTICIPAR ACTIVAMENT EN LES NOSTRES ÀREES D’ACTUACIÓ, TANT LA D’ACCIÓ SINDICAL COM LA D’ACCIÓ SOCIAL


    1. ACCIÓ SINDICAL

 •         Si vols lluitar per unes condicions laborals dignes i estables (de contractació, d’horaris laborals, de condicions salarials)
 •         Si vols fer de la seguretat en el treball un element essencial de la vida laboral.
 •         Si vols ajudar a trencar el binomi atur-precarietat, i lluitar per un futur de justícia i llibertat per als treballadors i les treballadores.
 •         Si vols una activitat laboral sense discriminacions de cap tipus, amb drets socials, actius i passius, consolidats.
 •         Si creus en l’auto-organització dels treballadors i de les treballadores, afilia’t, organitza’t i forma part de les Seccions Sindicals de CGT-BALEARS al si de les empreses.

    2. ACCIÓ SOCIAL

 •         Les treballadores i els treballadors som ciutadans i ciutadanes, i els nostres drets no comencen ni acaben a la porta de les nostres empreses. Per això, CGT-BALEARS es planteja l’actuació social com a part transversal i indissoluble de l’acció sindical. Les àrees fonamentals d’actuació són les següents:" Àrea d’igualtat de gènere, en quan als drets i deures de les dones i els homes.
 •         Àrea de defensa dels drets dels treballadors/res immigrants, amb assessorament i tallers de llengua, debat, grups d’anàlisi i autoorganització . Gestionam un servei d’orientació laboral per a immigrants (SOAIL, depenent del SOIB) al local de s’Arenal
 •         Àrea de la joventut. Igualment, disposam d’un altre Servei d’orientació laboral (SOAIL), específic per a joves, al local de Son Rapinya.
 •         Àrea de la Pau, i contra les guerres i el militarisme, tot i solidaritzant-nos amb els pobles que pateixen les agressions i que lluiten per la seva llibertat.
 •         Àrea de consum responsable i desenvolupament sostenible, respectuós amb el medi ambient.


EL TREBALL DE TOTES AQUESTES ÀREES, A MÉS DEL DEBAT INTERN, ES COORDINA AMB LES ALTRES ORGANITZACIONS SOCIALS, EN:

 •     LA PLATAFORMA PER LA DEMOCRÀCIA I LA GLOBALITZACIÓ SOCIAL.
 •     EL FÒRUM SOCIAL DE MALLORCA