Els propers dies 8, 18, 25 i 28 d’agost, a les 19 hores, davant la porta d’arribades de l’Aeroport d’EivissaConcentracions Eivissa

Quasi el 90% dels treballadors temporals de l’hostaleria ho fan en frau de llei. Dels 55.792 contractes firmats el juliol del 2017, més de la meitat de les relacions laborals don de menys de tres mesos. I un de cada cinc son de menys d’un mes.

Precarietat en grau màxim

Temporals als qui a molts no se’ls paga la indemnització marcada per la finalització de contracte de 12 dies y de 20 dies segons el Tribunal de Justícia Europeu.