Des de la CGT Eivissa i Formentera manifestam que no hem pogut arribar a un acord en el TAMIB (Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears) amb la patronal, associacions empresarials, altres sindicats i Govern de les Illes Balears, celebrat a dia 14/08/2019 a la Ciutat d'Eivissa. La petició del sindicat ve determinada fonamentalment per a que es compleixi la Llei de Prevenció Riscos Laborals Seguretat i Salut, ja que no es desenvolupa segons normativa, produint l'aparició de problemàtiques físico-ergonòmiques com trastorns musculoesquelètics, problemàtiques psicosocials com burnout o mobbing i problemes de gènere com l'assetjament per motius de gènere, la qual cosa afecta significativament a les cambreres i netejadores de pisos a les Illes Pitiüses, tenint com a conseqüència de un 75% de les kelly´s es tengui que medicar per anar a treballar (Sindicato Internacional de Trabajadores Agroalimentarios y de Hostelería UIF-UITA, 2018).

Des de la CGT Eivissa i Formentera ens ha sorprès la incapacitat de fer propostes com a  alternativa a la vaga o d'acceptar un principi de mínims per part de la patronal, associacions hoteleres i Govern de les Illes Balears, entre altres i que la única argumentació que han traslladat al nostre sindicat és manifestar, un rere l'altre, la manera tant eficient amb la qual desenvolupen els Plans de Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat i Salut.

 

No entenem aquest posicionament, el qual posa en evidència que malgrat tenir una estructura ben complexa en Prevenció de Riscos Laborals Seguretat i Salut amb una Conselleria de Treball, uns inspectors, sindicats, patronals, mútues, associacions empresarials i inclòs una fundació, a dia d'avui els resultats siguin tant negatius, ja que les Illes Balears lideren la sinistralitat laboral de l'estat espanyol per sisè any consecutiu, un pint i mig per damunt la mitjana de l'Estat (informe sobre el mercat de treball de les Illes Balears. Any 2018, 2019) o que les cambreres de pisos i netejadores pateixin problemes físico-ergonòmics en un 85,36% o que el 96% de les cambreres segueixin patint algún tipus de problemàtica psicosocial (Sindicato Internacional de Trabajadores Agroalimentarios y de Hostelería UIF-UITA, 2018).

 

 

Perquè primer és la salut de les nostres treballadores i no els hotels, perquè primer estan les famílies de les dones cambreres i netejadores de pisos i no els beneficis dels empresaris, perquè hem demostrat amb dades que no s'estan desenvolupant els Plans de Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat i Salut segons normativa, perquè no tenen en compte la perspectiva de gènere, perquè no han volgut negociar res, per dignitat del col·lectiu:  Anam a la vaga.