Des de mitjans de gener d'aquest any es reuneix la Taula de Negociació del XXIII Conveni Col·lectiu de Banca, sent els sindicats que representen els treballadors UGT, CCOO, CIG, ELA i LAB. Des del principi, la patronal AEB ha mantingut molt elevades les seves pretensions de retalls de drets. Disminucions salarials, eliminació del complement per antiguitat i la paga de beneficis, creació d'una nova categoria professional amb una retribució més baixa, són algunes de les propostes de l'AEB, no acceptant cap de les reivindicacions de la representació sindical.

Portem deu mesos de negociació sense cap avanç significatiu, mantenint cadascuna de les parts en les seves reivindicacions i ja van sorgint alguns comunicats de la part sindical en el qual ens "adverteixen" que en cas de no haver arribat a un acord el 31/12/2015 ens quedarem sense conveni.

Ja coneixem aquesta història de anteriors negociacions. En les primeres reunions les parts semblen no trobar-se en disposició de cedir en cap de les seves propostes, però, arribat el límit de les negociacions la part sindical renúncia a gran part dels seus plantejaments i acaba acceptant part dels de la Patronal, presentant el acord com a excepcional, malgrat del greu retallada de drets i beneficis al qual han accedit.

No esperem que en aquesta ocasió els acords siguin millors, especialment si tenim en compte que aquesta vegada només hauran de "convèncer" a un dels sindicats asseguts a la taula, en tenir CCOO la majoria absoluta per signar el conveni en solitari, encara que pensem que tampoc tindran molts de problemes per obtenir la firma de l'UGT

Per aquest motiu, des Sabei-CGT pensem que l'única opció que ens va quedar als treballadors de Banca per defensar nostres drets serà la de convocar una vaga en el sector, la qual hem de començar a plantejar dur a terme de forma massiva.