El passat dissabte 27 de maig, una ample delegació del SOV (Sindicat d'Oficis Varis) de CGT Mallorca, va assistir a les Marxes per a la Dignitat a Madrid. La delegació, que constà de 12 companyes, va participar activament a la marxa exigint “pan, trabajo, techo e igualdad”, en confluència amb un bon grapat de lluites que van trepitjar Madrid.


Les marxes es van organitzar en columnes, confluint a la Plaça de Neptuno des d'on va començar la Marxa unitària que va col·lapsar tota la Gran Vía i Plaza de Espanya.

Les companyes de l'empresa KLE van ser les encarregades, per part de la CGT, de portar la pancarta unitària amb tots els sindicats combatius que hi formen part.
La Marxa, silenciada pels grans mitjans de comunicació, va ajuntar a prop de 200.000 persones, omplint amb escreix tot el recorregut enmig d’un ambient combatiu.

 

 

 

NUEVAMENTE LOS/AS TRABAJADORES/AS DE LA LIMPIEZA DE SON LLARZER SIN COBRAR. KLEH

Pese a todas las promesas que se hicieron hace dos meses sobre los retrasos en cobrar la nómina de estos trabajadores, la situación se ha repetido, con el agravante que la más pronta solución seria el día 18 por los festivos de semana santa.

Recordemos que estas persones realizan un Servicio público de vital importancia, subcontratado a una empresa privada que no esta capacitada para esta función, como esta demostrando.

Ni a la empresa ni al Ibsalut le interesa solucionar este problema. Por lo que la sección de CGT en ella buscará una solución para poder cobrar.

Mas información :

Sandra Llorente delegada CGT : 618 966 958

NOVAMENT ELS / LES TREBALLADORS / ES DE LA NETEJA DE SON LLARZER SENSE COBRAR. KLEH

Malgrat totes les promeses que es van fer fa dos mesos sobre els retards en cobrar la nòmina d'aquests treballadors, la situació s'ha repetit, amb l'agreujant que la més ràpida solució seria el dia 18 pels festius de setmana santa.

Recordem que aquestes persones realitzen un servei públic de vital importància, subcontractat a una empresa privada que no està capacitada per a aquesta funció, com aquesta demostrant.

Ni a la empresa ni a l’Insalud li interessa solucionar aquest problema. Pel que la secció de CGT a ella buscarà una solució per poder cobrar.

Més informació:

Sandra Llorente delegada CGT: 618.966.958