hombreorquesta

CONVOCATÒRIA DE VAGA ALS ESTUDIS DE IB3 TV

     Hem passat per cinc empreses diferents en 12 anys, i amb cada una hi ha hagut conflictes laborals i convocatòria de vaga. Set directors generals, i tots s'han volgut desvincular del problema, culpant a les empreses concessionàries. No obstant això, la realitat és que cada concurs públic imprimeix més i més precarietat, amb manco pressupost. El darrer concurs públic que ens ocupa és el més precari de la història de IB3, i és responsabilitat d'Andreu Manresa, per molt que vulgui fer-se netes les mans.
     Un concurs públic que és abusiu i temerari, que provoca l'explotació laboral, i que no deixa marge econòmic per millorar uns salaris indignes i molt per sota d'altres televisions autonòmiques. Un concurs que augmenta plantilla, però amb unes condicions encara més precàries que la resta de treballadors. Un concurs que imposa horaris vespertins que impedeixen la conciliació de la vida laboral i familiar, i imprimeixen un ritme de producció frenètic i estressant, que mina la salut laboral.

Per denunciar aquesta situació, que no és pas conjuntural sinó estructural i endèmica de IB3, els treballadors dels Estudis de IB3 TV convoquem vaga. Es realitzaran aturades de producció des de les 17:45 fins a les 20:15, els dies  23 i 25 de maig; i s'anirà renovant la convocatòria de vaga mentre el problema no se solucioni. El mateix dia 18, a les 11:30 ens concentrarem davant el Parlament Balear per emplaçar a les forces parlamentàries a definir un model sostenible i digne per IB3; i per evitar que el director general continuï negant el conflicte i per aconseguir que assumeixi la seva responsabilitat d'una vegada. Si ell no ho fa, haurem d'acudir a autoritats públiques superiors.
     La solució implica dotar el concurs de més pressupost, assumint que no s'ha publicat un plec adequat. Si es fa una addenda al contracte o es torna a licitar el servei de nou es pot resoldre el conflicte temporalment. Però si es vol acabar amb el problema laboral endèmic de IB3 s'ha de rescatar la concessió i internalitzar la plantilla d'Estudis, estalviant diners i erradicant definitivament el conflicte històric. El Consell de Mallorca ha assumit la plantilla de la ITV, estalviant uns 5 milions d'euros; si hi ha voluntat política es pot fer.