Contractes en frau de llei i precarietat absoluta. L’empresa no es planteja ni tan sòls negociar. Rècord de tràfic i passatgers per aquest any, amb una situació insostenible. VAGA!!


La vaga afecta un dels principals operadors de handling (maletes, facturació, serveis a terra ...) de l’aeroport de Palma. Les aturades estan convocades per als mesos d’abril i maig.

Les seccions sindicals de CGT i SOM en Acciona Airport Services han convocat aturades a l’aeroport de Palma amb l’objectiu d’acabar amb la precarietat laboral a la qual està sent sotmesa la seva plantilla. Davant la perspectiva d’una nova temporada de rècord, tant en nombre de passatgers i com d’avions, Acciona AS ha imposat un model laboral d’extrema precarietat sotmetent als seus treballadors fixos discontinus a contractes a temps parcial per sota de la jornada completa mentre es sobre contracta eventuals a 15 hores setmanals.

Aquests contractes eventuals (que suposen més del 40% de la contractació durant la temporada) es realitzen en frau de llei: cobreix llocs de treball de naturalesa "fixa-discontínua" mitjançant la crida cíclic d’eventuals cada 2 anys amb l’objectiu de no convertir-los en "fixos-discontinus". L’any passat es van realitzar més de 20.000 hores extraordinàries en Acciona AS i aquest any es preveuen més de 28.000. Els treballadors amb contracte fix tot l’any estan sotmesos a una permanent pressió (que enguany s’ha materialitzat amb l’amenaça d’un ERTO) perquè canviïn la seva condició de treballador fix a la de "fix-discontinu"; o bé, que abandonin directament l’empresa.

Calendari de les aturades:

  • Divendres 7 d’abril de 13 a 15 hores.
  • Dimecres 12 d’abril de 20 a 23 hores.
  • Dimarts 18 d’abril de 13 a 15 hores.
  • Dissabte 29 d’abril de 8 a 10 hores.
  • Dimecres 3 de maig de 20 a 23 hores.
  • Dilluns 8 de maig de 13 a 15 hores.
  • Dijous 18 de maig de 11 a 13 hores.
  • Diumenge 28 de maig de 20 a 23 hores.

No hi ha hagut acord sobre els serveis mínims amb l’empresa, propera trobada al TAMIB el dimarts 4 d’abril de 2017.

Confederació General del Treball de les Illes Balears (CGT)