hombreorquesta

CONVOCATÒRIA DE VAGA ALS ESTUDIS DE IB3 TV

     Hem passat per cinc empreses diferents en 12 anys, i amb cada una hi ha hagut conflictes laborals i convocatòria de vaga. Set directors generals, i tots s'han volgut desvincular del problema, culpant a les empreses concessionàries. No obstant això, la realitat és que cada concurs públic imprimeix més i més precarietat, amb manco pressupost. El darrer concurs públic que ens ocupa és el més precari de la història de IB3, i és responsabilitat d'Andreu Manresa, per molt que vulgui fer-se netes les mans.
     Un concurs públic que és abusiu i temerari, que provoca l'explotació laboral, i que no deixa marge econòmic per millorar uns salaris indignes i molt per sota d'altres televisions autonòmiques. Un concurs que augmenta plantilla, però amb unes condicions encara més precàries que la resta de treballadors. Un concurs que imposa horaris vespertins que impedeixen la conciliació de la vida laboral i familiar, i imprimeixen un ritme de producció frenètic i estressant, que mina la salut laboral.

Les seccions sindicals de CGT i Som en Acciona Airport Services a l'aeroport de palma de Mallorca, continuen amb les seves jornades de vaga previstes per als mesos d'abril i maig.

La propera jornada de vaga és el dissabte 29 d'Abril de 0800-1000 Hrs, així mateix a les 1100 i fins a les 1300 es convoca una Manifestació a dit aeroport que donarà inici a la planta de sortides de la terminal de l'esmentat aeroport i recórrer els accessos de personal.

Aquesta vaga segueix en peu, ja que l'empresa NO vol negociar i segueix incomplint sistemàticament el conveni d'empresa.

Acciona Airport Services és una empresa que es dedica a prestar serveis a les diverses companyies aèries (maletes, facturació, serveis en terra i altres operacions de Handling).

 

CALENDARI D'ATURADES PREVISTOS

DISSABTE 29 ABRIL 08:00 A 10:00 HORES

DIMECRES 03 MAIG DE 20:00 A 23:00 HORES

DILLUNS 08 MAIG DE 13:00 A 15:00 HORES

DIJOUS 18 MAIG DE 11:00 A 13:00 HORES

DIUMENGE 28 MAIG DE 20:00 A 23:00 HORES

Davant d'una nova temporada de rècord turístic tant en passatgers com en avions, Acciona AS sotmet a una precarietat laboral a la seva plantilla composta per més de 500 treballadors (fixos, fixos discontinus i eventuals) amb contractes de 15 i 18 hores setmanals. L'any 2016 es van realitzar més de 25000 hores extres, contractes en frau de llei i vulneració sistemàtica del conveni d'empresa.

Contractes en frau de llei i precarietat absoluta. L’empresa no es planteja ni tan sòls negociar. Rècord de tràfic i passatgers per aquest any, amb una situació insostenible. VAGA!!


La vaga afecta un dels principals operadors de handling (maletes, facturació, serveis a terra ...) de l’aeroport de Palma. Les aturades estan convocades per als mesos d’abril i maig.

Les seccions sindicals de CGT i SOM en Acciona Airport Services han convocat aturades a l’aeroport de Palma amb l’objectiu d’acabar amb la precarietat laboral a la qual està sent sotmesa la seva plantilla. Davant la perspectiva d’una nova temporada de rècord, tant en nombre de passatgers i com d’avions, Acciona AS ha imposat un model laboral d’extrema precarietat sotmetent als seus treballadors fixos discontinus a contractes a temps parcial per sota de la jornada completa mentre es sobre contracta eventuals a 15 hores setmanals.

Aquests contractes eventuals (que suposen més del 40% de la contractació durant la temporada) es realitzen en frau de llei: cobreix llocs de treball de naturalesa "fixa-discontínua" mitjançant la crida cíclic d’eventuals cada 2 anys amb l’objectiu de no convertir-los en "fixos-discontinus". L’any passat es van realitzar més de 20.000 hores extraordinàries en Acciona AS i aquest any es preveuen més de 28.000. Els treballadors amb contracte fix tot l’any estan sotmesos a una permanent pressió (que enguany s’ha materialitzat amb l’amenaça d’un ERTO) perquè canviïn la seva condició de treballador fix a la de "fix-discontinu"; o bé, que abandonin directament l’empresa.

Calendari de les aturades:

  • Divendres 7 d’abril de 13 a 15 hores.
  • Dimecres 12 d’abril de 20 a 23 hores.
  • Dimarts 18 d’abril de 13 a 15 hores.
  • Dissabte 29 d’abril de 8 a 10 hores.
  • Dimecres 3 de maig de 20 a 23 hores.
  • Dilluns 8 de maig de 13 a 15 hores.
  • Dijous 18 de maig de 11 a 13 hores.
  • Diumenge 28 de maig de 20 a 23 hores.

No hi ha hagut acord sobre els serveis mínims amb l’empresa, propera trobada al TAMIB el dimarts 4 d’abril de 2017.

Confederació General del Treball de les Illes Balears (CGT)

IB3, ¿¿UN MODEL QUE JA NO CANVIARÀ??

 

 

Fa gairebé 12 anys que es va inaugurar la teòrica Ràdio-Televisió “autonòmica” de le Illes Balears, que sota el mandat de Jaume Matas es va construïr al seu pur estil: Faraònica en la despesa pública (uns 360 mil·lions d'euros en 2 anys) i generosa amb els beneficis privats (externalització gairebé absoluta de la producció i dels recursos humans i tècnics). La direcció de l'Ens, enfora de ser imparcial, va recaure en la ex-cap de gabinet de Jaume Matas, i es van fer contractacions de personal totalment a dit, moltes d'elles encara presents i d'altres feliçment indemnitzades a costa de les arques públiques.