CLÀUSULA LO 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D'INFORMACIÓ
D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, el Sindicat CGT-Balears t'informa que l'emplenament i enviament del present formulari d'afiliació suposa l'autorització al tractament automatitzat de les dades enviades, informan-te que les teves dades seran integrats en un fitxer el titular del qual és el Sindicat CGT-Balears degudament registrat en l'Agència de Protecció de Dades.


Les dades demanades al formulari afiliació seran utilitzades per a les següents finalitats: Tramitar la teva afiliació, permetre l'exercici dels drets i obligacions previstos en els estatuts, emissió de carnets d'afiliació, emissió de rebuts de la quota sindical i gestió del cobrament de la mateixa, enviament de publicacions i informació que afecti l'activitat de CGT, elaboració d'estadístiques i prestació de serveis. Si exerceixes tasques de representació col·lectiva, les dades seran tractades per a la realització i seguiment de les activitats sindicals emparades en la legislació vigent.

Estás obligat / ada a comunicar el més aviat possible al titular del fitxer qualsevol modificació o canvi de les teves dades personals, garantint i responent, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i comprometent-te a mantenir-les degudament actualitzades.

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Sindicat Confederació General de Treball (CGT) de les Illes Balears, situat a Centre Comercial "Els Ametllers" 07013 Planta 2 Son Rapinya i amb Telèfon 971.791.447 i fax 971.783.016 .

Així mateix, t'informem que l'enviament d'aquest formulari d'afiliació, implica prestar el consentiment exprés i escrit perquè el Sindicat Confederació General de Treball (CGT) de les Illes Balears, cedeixi les teves dades a les següents entitats:

a) Al Secretariat Permanent de la Confederació Territorial de la CGT de les Illes Balears, amb l'única i exclusiva finalitat de remissió d'informació d'índole sindical, seguiment d'afiliació i prestació de serveis jurídics. Les dades personals cedides al Secretariat Permanent de la Confederació Territorial de la CGT de les Illes Balears, seran inscrits en el fitxer denominat "Afiliats", podent exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades cedides, dirigint-te a la Confederació General de Treball de les Illes Balears, situat a Centre Comercial "Els Ametllers" 07013 Planta 2 Son Rapinya i amb Telèfon 971.791.447 i fax 971.783.016.

b) Al Secretariat Permanent de la Federació Local de la CGT de les Illes Balears, amb l'única i exclusiva finalitat de remissió d'informació d'índole sindical, seguiment d'afiliació i prestació de serveis jurídics. Les dades cedides al Secretariat Permanent de la Federació Local de les Illes Balears, seran inscrits en el fitxer denominat "Afiliats" podent exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades cedides, dirigint-te a la Confederació General de Treball de les Illes Balears, situat a Centre Comercial "Els Ametllers" 07013 Planta 2 Son Rapinya i amb Telèfon 971.791.447 i fax 971.783.016.

c) Al Secretariat Permanent de la Federació Sectorial de la CGT de les Illes Balears, amb l'única l'única i exclusiva finalitat de remissió d'informació d'índole sindical, seguiment d'afiliació i prestació de serveis jurídics. Les dades personals cedides al Secretariat Permanent de la Federació Sectorial de la CGT de les Illes Balears, seran inscrits en el fitxer denominat "Afiliats", podent exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades cedides, dirigint-te a la Confederació General de Treball de les Illes Balears, situat a Centre Comercial "Els Ametllers" 07013 Planta 2 Son Rapinya i amb Telèfon 971.791.447 i fax 971.783.016.

d) Al Secretariat Permanent del Sindicat Sectorial de la CGT de les Illes Balears, amb l'única i exclusiva finalitat de remissió d'informació d'índole sindical, seguiment d'afiliació i prestació de serveis jurídics. Les dades personals cedides al Secretariat Permanent del Sindicat Sectorial de la CGT de les Illes Balears, seran inscrits en el fitxer denominat "Afiliats", podent exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades cedides, dirigint-se a la Confederació General de Treball de les Illes Balears, situat a Centre Comercial "Els Ametllers" 07013 Planta 2 Son Rapinya i amb Telèfon 971.791.447 i fax 971783016.. e) Al Secretariat Permanent del Comitè Confederal, amb l'única i exclusiva finalitat de remissió al teu domicili de la publicació mensual "Vermell i Negre i emissió de carnets .Els dades cedides seran inscrits en el fitxer denominat" Vermell i Negre "i" Emissió confederal de Carns ", respectivament. Així mateix l'informem que podràs cancel·lar en qualsevol moment el present consentiment dirigint-se a la Confederació General de Treball de les Illes Balears, situat a Centre Comercial "Els Ametllers" 07013 Planta 2 Son Rapinya i amb Telèfon 971.791.447 i fax 971.783.016.

f) A l'entitat bancària per tu designada (en el cas de domiciliació bancària), o l'empresari (en el cas de descompte per nòmina) amb l'única i exclusiva finalitat de procedir al cobrament de la quota sindical.